www.js3311.com_js3311com金沙网站|点击进入

Publications

 • ( 1 )

  Ke Wu, Xin-Yu Wang, Ling-Ling Guo, Yue-Jiao Xu, Liang Zhou, Ze-Yu Lyu, Kang-Yu Liu, Rui Si, Ya-Wen Zhang, Ling-Dong Sun*, and Chun-Hua Yan* “Nano Res. https://doi.org/10.1007/s12274-020-2806-9 (2020)

 • ( 2 )

  Sheng Mei, Yu Guo, Xiaohuan Lin, Hao Dong, Ling-Dong Sun*, Kuo Li*, and Chun-Hua Yan*  J. Phys. Chem. Lett. 11, 3515−3520 (2020)

 • ( 3 )

  Wen-Zhu Yu, Wei-Wei Wang, Shan-Qing Li, Xin-Pu Fu, Xu Wang, Ke Wu, Rui Si, Chao Ma, Chun-Jiang Jia,* and Chun-Hua Yan*  “” J. Am. Chem. Soc. 141, 17548−17557 (2019)

 • ( 4 )

  Jie Yin, Jing Jin, Hong Zhang, Min Lu, Yong Peng, Bolong Huang*, Pinxian Xi*, Chun-Hua Yan “” Angew. Chem. Int. Ed. 58, 2–9 (2019)

 • ( 5 )

  Miaomiao Wu, Yumeng Xue, Na Li, Hongyang Zhao, Bo Lei*, Min Wang, Jianwei Wang, Meng Luo, Chao Zhang, Yaping Du*, and Chunhua Yan “” Angew. Chem. Int. Ed. 58, 6880 –6885 (2019)

 • ( 6 )

  He Li, Jiangfeng Li, Yunling Jia, Fuhui Liao, Yuejiao Xu, Lingdong Sun, Chunhua Yan, Yanting Li*, Lijian Bie* and Jing Ju* “” Nanoscale, 11, 14952 (2019)

 • ( 7 )

  Hongyang Zhao, Jiale Xia, Dandan Yin, Meng Luo, Chunhua Yan, Yaping Du*, “” Coordination Chemistry Reviews 39032–49 (2019)

 • ( 8 )

  Lingling Xu, Hongyang Zhao, Bolong Huang, Jianwei Wang, Jiale Xia, Na Li, Dandan Yin, Meng Luo, Feng Luo, Yaping Du*, Chunhua Yan, “” Angew. Chem. Int. Ed. 10.1002/anie.201905852 (2019)